moissoNB1

 

DEMOPHAGIE?  (2020-)

FEED ME

DEVORE-MOI

NATURE

FAIS- MOI MAL
DEFORME- MOI JUSQU’A LA LAIDEUR

ANTHROPOPHAGIE

TU- MOI

TUE MOI

IMPALPABLE

ECOUTE- MOI

VOs TEs POUR MOI

WINDIGO

MON IMPERMANANT ROCHER

DEMOPHAGIE?  (2020-)

NOURRIS-MOI
EAT ME
NATURE
HURT ME
TRAIN ME TO UGLINESS
ANTHROPOPHAGY

YOU ME
KILL ME
IMPALPABLE

HEAR ME
I NEED YOU
MOISSON NB1

MY IMPERMANENT ROCK